סוגי השקעות ומיזמים

נדל'ן מסחרי

תיירות ומלונאות

הצטרפו לקבוצת משקיעים לבניית בניין משרדים

פרטים נוספים
קבוצת השקעה בניין משרדים

תיירות ומלונאות

הצטרפו לקבוצת משקיעים לבניית בניין משרדים

פרטים נוספים
קבוצת השקעה בניין משרדים

נדל"ן מסחרי

הצטרפו לקבוצת משקיעים לבניית מרכז מסחרי

פרטים נוספים
קבוצת השקעה מרכז מסחרי

והצטרפו לקבוצת משקיעים לרכישת קניון

פרטים נוספים
קבוצת השקעה קניון